• Aansluitingsformulier KSC Die Swaene

  • Gegevens van het lid

  • - -
    Pick a Date
  • Wenst aan te sluiten.

    In geval van minderjarigheid in te schrijven lid


  • Ondergetekende verklaart het 'Geschiktheidsattest voor sportbeoefening' te laten invullen en aan het bestuur. Lidmaatschap wordt effectief op het ogenblik dat het aansluitingsformulier en het geschiktheidsattest naar behoren ingevuld en ontertekend zijn en in het bezit zijn gekomen van ons secretariaat. Ondergetekende verklaart hierbij in het bezit te zijn van de statuten en het reglement van inwendige orde van de KSC Die Swaene vzw, de inhoud ervan te kennen en is akkoord met de naleving ervan.

  • Clear
  • Should be Empty: