Jaarlijks lidgeld competitieven: 80 euro 

Inclusief bijdrage aan de regionale bond, verzekering, deelname clubbrevetten en jaarlijkse eindgala.

De ijsuren worden afzonderlijk betaald met de keuze per periode met een abonnement of per patch welke maandelijks gefactureerd worden.

Abonnement: periodes september t/m december of januari t/m maart
300 €/periode januari-maart

Er kan ook per patch betaald worden : 10€/uur

Trainers worden volgens afspraak betaald door de schaatser zelf.