Annemie De Preter

Voorzitter - penningmeester

Maria Bouwens

Secretaris

Dominique Wittocx

Verantwoordelijke trainers recreanten