Jaarlijks lidgeld competitieven: 80 euro 

Inclusief bijdrage aan de regionale bond, verzekering, 

De ijsuren worden afzonderlijk betaald met de keuze per periode met een abonnement of per patch welke maandelijks gefactureerd worden.

Abonnement: periodes september t/m december of januari t/m maart
250 €/periode januari-maart

Er kan ook per patch betaald worden : 10€/uur

Trainers worden volgens afspraak betaald door de schaatser zelf.