Binnen onze club zijn er volgende aanspreekpunten integriteit :

Moniek Veurink-Veldman
GSM 0477/37.31.20
e-mail mlveurink76@hotmail.com


Voor volgende zaken kan onder andere je bij hen terecht:

  • Medische geschiktheid
  • Blessurepreventie
  • Actuele medische vragen
  • Leeftijdsgrenzen
  • Analyse medische structuren
  • Ethische code
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Dopingcode

 

Ethisch sporten

  • Aanspreekpunt integriteit (API).

Marij Timmerman (marij.timmerman@vlsu.be) is vanuit de VLSU aangesteld als aanspreekpersoon integriteit. Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of clubbestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (pesten) of lichamelijke en seksuele integriteit. De API van de VLSU is ook de contactpersoon met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

 

Meer informatie hierover vind je op de website van VLSU https://www.vlsu.be/gezond-en-ethisch-sporten